Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

04.05.2021

Kunnanhallituksen päätökset 3.5.2021


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.5.2021 mm. seuraavista asioista. 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanvaltuuston kokouksessaan 22.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpanon, koskien kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankintaa, selvitystä valtuustoaloitteiden käsittelytilanteesta, valtuustoaloitetta terveyskeskusmaksujen poistosta, Mattila-nimise n tilan ostamista kunnalle, kunnan luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia, keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan vaalia sekä uusia, kokouksessa 22.4. tehtyjä valtuustoaloitteita. 

Osakekauppa Jokioisten Vedenhankinta Oy:n osakkeilla

Merkittiin tiedoksi tehty osakekauppa, jossa yhtiön osakkeita omistava yksityinen yritys oli myynyt 13 yhtiön osaketta yksityiselle ostajalle. Lisäksi merkittiin tiedoksi asiasta käyty keskustelu.

Kuntavaalien ulkomainonta

Päätettiin, että tulevien kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan Jokioisilla 19.5.2021. Vaalimainostelineet sijoitetaan Jokioisten Osuuspankin läheisyyteen Keskuskadun varressa olevan kevyenliikenteen väylän varteen. 

Kuntajohtajasopimuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitettäväksi kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kunnanjohtajan kanssa tehtävän kuntajohtajasopimuksen. Kunnan ja kunnanjohtajan on kuntalain mukaisesti tehtävä johtajasopimus. Sopimuksessa määritellään kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet, työn edellytykset ja palvelussuhteen ehdot. 

Kunnanjohtajan vuosiloma

Vahvistettiin kunnanjohtajalle vuosilomaa yhteensä 20 päivää keväälle ja kesälle. 

Talousasiat

Merkittiin tiedoksi kunnan talousarvion toteumatilanne tammi-maaliskuulta ja verotilitykset tammi-huhtikuulta. Kunnan vuosikate oli maaliskuun lopussa 1 600 456 euroa ja tulos 1 253 095 euroa. Alkuvuoden aikana kunnan toimintamenot olivat 1,3 % (n. 102 000 euroa) edellisvuotta suuremmat. Verotilitykset ovat toteutuneet edellisvuotta suurempina. Kunnallisveroa on tilitetty 6 606 504 euroa, joka on 204 110 euroa edellisvuotta enemmän. Vastaavasti yhteisöveron tilitys on 858 546 euroa, joka on 376 072 euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöverotilitys on myös 89 472 euroa edellisvuotista suurempi. Verotusuudistusten vuoksi tilitysaikataulut ovat aiempaan nähden erilaiset. Tästä syystä vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Kokonaisuudessaan kunnan verotulot ovat tammi-huhtikuussa 669 654 euroa edellisvuotta suuremmat. 

Nuorten kesätyöllistäminen

Päätettiin maksaa 15.5. – 30.9.2021 väliseltä ajalta jokioislaisille yrittäjille, yhdistyksille tai yksityisille työnantajille tukea 200 euroa/nuori työllistetty, kun yritykset työllistävät vähintään kuukaudeksi jokioislaisia 16-22 vuotiaita nuoria. Lisäksi päätettiin, että kunta myöntää vuonna 2021 tukea 4H-nuorten kesätyöllistämiseen (15-20 –vuotiaat nuoret) silloin, kun nuori työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. Tuki on 200 euroa/yritys.  

Lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaa koskien

Kunnan lausuntona päätettiin todeta, että kuntakohtaiset kasvuprosentit ovat kestämättömän suuria Jokioisten kunnalle. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että

1. kunta tukee KHSHP uudistusohjelmaa, joka tähtää vaikuttavuuden lisäämiseen, talouden hallinnan ja ennustettavuuden kehittämiseen ja tuottavuuden kehittämiseen,

2. Ahveniston sairaalaan kohdalla noudatetaan poistosuunnitelmaa ja pidättäydytään taloussuunnitelmakaudella isoista lisäpoistoista, koska Ahveniston sairaalan palveluntuottokyvyssä ei ole tapahtunut lisäpoistoja tukevaa olennaista muutosta,

3. KHSHP:n ja FSHKY:n välistä yhteistyötä kehitetään edelleen monipuolisten, tehokkaiden ja sujuvien lähipalvelujen turvaamiseksi ja 

4. kutsuu KHSHP:n edustajan Jokioisten kunnanhallituksen kokoukseen avaamaan kustannuskehitystä, syy- ja seuraussuhteita erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja kertomaan näkemyksensä terveyden edistämisen painopisteissä (kunta) sekä varhaisen tuen ja perusterveydenhuollon palveluissa (FSHKY) vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 


4.5.2021

Jokioisten kunta

Lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto on suljettu koronatilanteen vuoksi toistaiseksi. Asiointi puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse, tarvittaessa voi sopia tapaamisesta. (Kunnanvirasto on normaalitilanteessa avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00)

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025