Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

02.06.2021

Kunnanhallituksen päätökset 31.5.2021


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2021 mm. seuraavista asioista.   

Lausunto hyvinvointialueiden toiminnan valmistelun rahoitukseen liittyvästä asetusluonnoksesta

Annettiin kunnan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021-2022. Lausunnossa todetaan mm., että valmistelun kokonaisrahoituksen taso hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistymiselle on liian alhainen. Tämän vuoksi kunta ehdottaa, että rahoituksen kokonaistasoa kasvatetaan ja kasvatettu osuus jaetaan hyvinvointialueiden kesken pelkästään järjestämisorganisaatioiden määrän perusteella. 

Pikku-Liesjärven leirikeskuksen lisämääräraha

Käsiteltiin Pikku-Liesjärven leirikeskuksen saunan remonttiin liittyvää 27 000 euron lisämäärärahatarvetta. Koska keskustelun aikana todettiin, että vuodelle 2021 on tulossa vielä lisäinvestointeja Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämiseksi, päätettiin, että lisämäärärahaehdotus tehdään kunnanvaltuustolle yhtenä kokonaisuutena teknisen lautakunnan 16.6.2021 ehdotuksen perusteella. 

Verotulojen kehitys

Merkittiin tiedoksi kunnan tammi-toukokuun verotulojen positiivinen kehitys. Verotulot ovat edelliseen vuoteen verrattuna n. 850 000 euroa plussalla. Kunnallisveron kertymään vaikuttaa palkkojen ennakonpidätysten määrän kasvu. Myös jäännösverojen kertymillä on vaikutusta. Yhteisöveron osalta merkittävä vaikutus on yhteisöjen suuremmilla ennakkoveroilla. 

Lupa toimien täyttämiselle

Kunnan eri toimipisteistä on jäämässä eläkkeelle kolme siistijää. Myönnettiin näille toimille täyttöluvat. Näin tehtäviin voidaan rekrytoida kolme uutta ammattilaista.

 

2.6.2021

Jokioisten kunta, lisätiedot mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025