Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

17.06.2021

Kunnanhallituksessa 14.6.2021 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.6.2021 mm. seuraavista asioista.  

Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen koulukuraattorin toimeksi 

Miinan koululla työskentelee sosiaaliohjaaja, jonka toimeen sisältyy koulunkäynninohjaajan tehtäviä. Oppilashuollon palvelujen kehittämiseksi ja tehostamiseksi päätettiin muuttaa sosiaaliohjaajan toimi määräaikaisesti koulukuraattori-koulunkäynninohjaajan toimeksi vuoden 2022 loppuun saakka. Järjestely mahdollistaa koulukuraattoripalvelujen kehittämisen määrätietoisesti perusopetuksen lisäksi myös erityisesti esiopetuspalvelujen osalta. 

Kirjastopalveluita seudullisesti 

Louna-kirjastojen (Lounais-Häme) yhteinen Kirjastopalveluita seudullisesti –hanke on käynnissä 1.3.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja voidaan jatkossa mahdollisesti toteuttaa seudullisesti. Päätettiin merkitä hankkeen tämänhetkinen tilanne tiedoksi ja olla mukana yhteistyösopimuksen jatkovalmistelussa. Tavoitteena on ratkaisu, joka tekee Louna-kirjastoissa kuntien välisen yhteistyön oikeudenmukaiseksi niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin, mutta antaa samalla kunnille mahdollisuuksia kuntakohtaisiin painotuksiin kunkin kunnan oman tahtotilan mukaisesti. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu 

Nimettiin valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimielimeen Jokioisten kunnan edustajiksi kunnanjohtaja ja varalle henkilöstöpäällikkö. Hyväksyttiin väliaikaisen valmisteluelimen asettajaksi Hämeen liitto. Valmistelutoimielimessä on edustus Kanta-Hämeen kustakin kunnasta, sairaanhoitopiiristä, pelastuslaitoksesta ja erityishuoltopiiristä. Väliaikaisvalmistelulle asetetaan erikseen myös poliittinen seurantaryhmä, joka edustaa kattavasti maakunnan poliittisia voimasuhteita ja alueellista jakautumista. 

Valmistelutoimielimen tehtävät koskevat mm. hyvinvointialueen henkilöstösiirtoja, irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämistä, siirtyviä sopimuksia, tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, hallinnon suunnittelua ja vuosien 2021-2022 talousarviota sekä aluevaalien järjestämiseen osallistumista. 

Lapsivaikutusten arviointi 

Esitettiin kunnanvaltuustolle, että se päättää ottaa Jokioisten kunnassa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin osana päätösten valmistelua ja seurantaa 1.1.2022 alkaen. Lapsivaikutusten arvioinnin kohteet päätetään tapauskohtaisesti. Tulevan valtuustokauden aluksi toteutetaan asiaan liittyvä koulutus. Näin mahdollistetaan mahdollisimman laadukas arvioinnin toteuttaminen. Lapsivaikutusten arviointi auttaa osaltaan varmistamaan erityisesti isoissa päätöksissä lapsivaikutusten huomioimisen pitkällä aikajänteellä. 

Kunnan talouden osavuositoteuma 1.1. - 30.4.

Merkittiin kunnan osavuositulos tiedoksi. Kunnan vuosikate oli huhtikuun lopussa 1 575 651 euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen 1 228 290 euroa. Tulos on edellisvuotta parempi. Vastaavaan aikaan vuonna 2020 tulos oli 732 288 euroa. Kunnan toimintakulut kasvoivat 3,0 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttötalouden toimintatuotot olivat samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna (tammi-huhtikuu). Verotuloja kertyi 9,7 % enemmän ja valtionosuuksia 5,1 % enemmän. Lyhytaikaisten lainojen määrä väheni alkuvuoden aikana. Kunnan taloustilanne on vakaa.

 

17.6.2021

Jokioisten kunta, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025