Sisältöön »
 
 

Ajankohtaista

17.08.2021

Kunnanhallituksessa 16.8.2021 päätettyä


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.8.2021 mm. seuraavista asioista.   

Ehdotukset kunnanvaltuustolle toimielinten vaaleista

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa seuraavien toimielinten vaalin (jäsenten valinnan):

 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • valtuuston vaalilautakunta
 • kunnanhallitus
 • keskusvaalilautakunta
 • tarkastuslautakunta
 • henkilöstölautakunta
 • koulutuslautakunta
 • vapaa-aikalautakunta
 • tekninen lautakunta
 • teknisen lautakunnan lupajaosto
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuusto (Jokioisten edustajat)
 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto (Jokioisten edustajat)
 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenehdokas
 • Kanta-Hämeen käräjäoikeuden lautamiehet
 • kiinteistötoimitusten uskotut miehet
 • Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsen (Jokioisten edustaja) 

Kunnanvaltuuston kokoukset

Kunnanhallitus teki ehdotuksen valtuustolle kokousajasta, pöytäkirjojen tarkastamisesta ja nähtävänäpidosta sekä esityslistojen toimittamisesta varavaltuutetuille. Kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti torstaisin. 

Hämeen liiton kuntien edustajainkokous

Hämeen liiton kuntien edustajainkokoukseen valittiin Jokioisten edustajaksi Sakari Raiskio ja varalle Jyrki Kanerva. Maakuntavaltuustoehdokkaiksi nimettiin Jorma Hacklin (varalle Jyrki Kanerva) ja Tarja Kirkkola-Helenius (varalle Charlotte Nummenranta). 

Vaulammin jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä lausunto tiesuunnitelmasta

Jokioisten kunta ja Uudenmaan ELY-keskus ovat allekirjoittaneet joulukuussa 2018 suunnittelusopimuksen asiasta. Sopimuksessa on sovittu suunnitelman laatimisesta kunnan toimesta ja kustannuksella jalankulku- ja pyöräilyväylästä Jokioisten keskustasta Vaulammille. Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta. Tekninen lautakunta on antanut asiasta aiemmin (17.2.2021) lausunnon, jonka kunnanhallitus nyt hyväksyi, mutta totesi kuitenkin, että kunta ei voi sitoutua esitettyihin rakentamiskustannuksiin esitetyllä laajuudella ilman kunnanvaltuuston asiaa koskevaa talousarviopäätöstä.

Kunnan verotilitykset

Merkittiin tiedoksi, että Jokioisten kunnalle on tilitetty verotuloja heinäkuun loppuun mennessä 13,18 milj. euroa. Tämä on 981 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ikääntyneen väestön tukemista sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden järjestämistä ja kehittämistä koskeva suunnitelma. Päätettiin esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuosia 2021-2024 koskevan seudullisen suunnitelman Jokioisten osalta. 

Osavuosikatsaus 1-6/2021

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi tammi-kesäkuuta koskevan osavuosikatsauksen ja esitti sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnan osavuositulos on 839 827 euroa. Vuosikatetta muodostui 1 532 224 euroa. Toimintatuotoista oli kertynyt 49,3 % ja toimintakuluista 50,4 %. Investointeja (kunnallistekniikka, rakentaminen ym.) tehtiin 323 219 eurolla. Kunnan lainakanta väheni alkuvuoden aikana 883 551 eurolla. 

Kahvioravintolan vuokra

Päätettiin alentaa Kahvioravintola Wendlan vuokraa 50 %:lla syys-joulukuuksi koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitusten aiheuttamasta asiakkaiden vähentymisestä johtuen.

 

17.8.2021

Jokioisten kunnanhallitus, lisätiedot: mika.rantala(at)jokioinen.fi


 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025