Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtainen kaavoitus

Keskustan asemakaavan muutos
Ajokujan alue

Jokioisten keskustan asemakaavan, Ajokujan alueen muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 4.9.–4.10.2019.

Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustaajaman Ajokujan varrella sijaitsevia kortteleita 91 ja 97 sekä näihin liittyviä tori- ja katualueita. Alue sijoittuu Keskuskadun (maantie 2804) ja Kenttätien risteyksen eteläpuolelle. Alueen pinta-ala on n. 1,29 ha.

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Poistuva kaava

Seurantalomake

Asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla viraston aukioloaikana.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on tilaisuus sanotun ajan kuluessa esittää kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutuksensa asiasta osoitteella Jokioisten kunta, Kunnanhallitus, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen tai sähköpostitse jokioisten.kunta@jokioinen.fi.

 

Lisätiedot

Kunnanjohtaja
Jarmo Määttä
0500 591 534
jarmo.maatta(at)jokioinen.fi

Kunnaninsinööri
Kari Tasala
050 5925 850
kari.tasala(at)jokioinen.fi

Kehitysinsinööri 
Emilia Naatula
050 382 3016
emilia.naatula(at)jokioinen.fi