Sisältöön »
 
Asukas

Talousveden laatu

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä. Veden laadun käyttötarkkailussa, viranomaisvalvonnassa ja vedenkäsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota taudinaiheuttajien poistamiseen raakavedestä, talousveden pH:n pitämiseen sopivalla tasolla sekä vanhojen verkostonosien kunnossapitoon veden laadun varmistamiseksi.

Vesihuoltolaitoksella on näytteenottosuunnitelma ja vedestä otetaan näytteitä säännöllisesti. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta. Myös terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon pumpataan vettä kolmelta vedenottamolta:

Särkilammen vedenottamo (Jokioisten Vedenhankinta Oy)
Rehtijärven vedenottamo (Jokioisten Vedenhankinta Oy)
Kuuman vedenottamo (Jokioisten kunta)

Kuuman ottamolta vettä toimitetaan ainoastaan kunnan pohjoisosaan.

Ottamoiden veden kovuusasteet on seuraavat:

Särkilammi 5,3 °dH (pehmeää)
Rehtijärvi 3,2 °dH (pehmeää)
Kuuma 2,8 °dH (erittäin pehmeää)

Särkilammin, Rehtijärven, Saartenkulman, keskustan, Vaulammin ja Jokioisten eteläosan alueen verkosto
Testausseloste toukokuu 2023

Kuuman, Latovainion ja Jänhijoen alueen verkosto

Testausseloste heinäkuu 2023


Minkiön aseman ja Kiipun alueen verkosto
Testausseloste tammikuu 2022 (verkostovesi)

 

Lisätiedot

VS tekninen johtaja
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi

Putkimestari
Markku Malin
050 5925 855
markku.malin(at)jokioinen.fi
(töissä parillisilla viikoilla ma-ti ja parittomilla ma-ke)