Sisältöön »
 
Asukas

Varhaiskasvatus

Jokioisten kunnan varhaiskasvatus kuuluu koulutuslautakunnan alaisuuteen.
Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden ja hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

Perhepäivähoitoa koskevat hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti perhepäivähoidon päällikölle. Päiväkotien varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti varhaiskasvatusjohtajalle.

Päivähoitohakemus

 

Jokioisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

 

Varhaiskasvatuksen kehittämiskysely

Touko-kesäkuussa toteutettiin varhaiskasvatuksen kehittämiskysely huoltajille. Kysely toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli kaikkiaan 61. Vastauksissa kävi ilmi, että kuntaan toivotaan sähköistä hakujärjestelmää sekä varmuutta ja pysyvyyttä lasten varahoitoon. Myös alle 3-vuotiaiden päiväkotiryhmää toivottiin useassa vastauksessa.

Kyselyn koontiin ja vastaukset pääset lukemaan tästä linkistä 

 

Lisätietoja:

vs. varhaiskasvatusjohtaja

Minna Heinämäki
minna.heinamaki(at)jokioinen.fi
044 4027 130
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen