Sisältöön »
 
Asukas

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Kuntaliitto on antanut asiasta Yleiskirjeen 3/2023.

Jokioisten koulutuslautakunta on 15.2.2023 kokouksessaan vahvistanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteet 1.3.2023 alkaen.

 Näiltä sivuilta löydät tiedot varhaiskasvatusmaksun määräytymisen perusteista.

Oheisella tuloselvityslomakkeella huoltajat voivat ilmoittaa muutoksista, joilla on vaikutusta lapsen varhaiskasvatusmaksuun. Tuloselvityslomakkeella voi kohdassa lisätietoja, tuoda tiedoksi jos perheen tulot voidaan tarkistaa Tulorekisteristä. Tällöin palkkatietoja ei tarvitse toimittaa, vaan kunta tarkistaa tulot Tulorekisteristä.

Tuloselvityslomake tulee toimittaa kuntaan paperiversiona tarvittavine liitteineen.

Yrittäjät toimittavat tuloistaan erillisen yrittäjän tuloselvityslomakkeen.


 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja vt
Minna Heinämäki

044 4027 130

minna.heinamaki(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050 3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi