Sisältöön »
 
Asukas

Jätevedet haja-asutusalueella

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. 

Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Lisätietoja haja-asutusalueiden jätevesiasioista saa Suomen Ympäristökeskuksen internet-sivuilta sekä ympäristötarkastaja Henna Pirhoselta, asiaan liittyvästä rakennuslupamenettelystä rakennustarkastaja Raimo Huotelinilta ja vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostosta kunnallistekniikan päällikkö Johannes Koskelta.

jäteveden suodatuskenttä ja sakokaivot

 


 

Lisätiedot

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu

Forssan seudullinen rakennusvalvonta

Kunnallistekniikan päällikkö
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi