Sisältöön »
 
Asukas

Luvat

Rakennustyön luvanvaraisuudesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä kunnan rakennusjärjestyksessä. Yleensä kaikkiin rakennustoimenpiteisiin tarvitaan lupa. Rakentamiseen tarvittavaa lupaa haetaan kirjallisesti rakennustarkastajalta.
Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen rakennustöihin ryhtymistä. Kaikissa lupa-asioissa kannattaa ensin neuvotella rakennustarkastajan kanssa.

Näistä kaikista lupa-asioista säädetään kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakennuslupa
Toimenpidelupa/ -ilmoitus
 
Ellei hanke vaadi rakennuslupaa, tarvitaan yleensä toimenpidelupa tai -ilmoitus. Lomake
Suunnittelutarveratkaisu
 
Tarpeellisuus on määritelty kunnan rakennusjärjestyksessä. Ratkaisua tarvitaan esim. rakennettaessa asemakaava-alueen lähialueelle. Lomake
Poikkeuslupa
 
Poikkeuslupa tarvitaan, jos on tarvetta poiketa asemakaavasta tai muista vastaavista määräyksistä. Lomake
Purkamislupa/ -ilmoitus
 
Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto. Muussa tapauksessa jätetään ilmoitus. Lomake
Maisematyölupa
 Asemakaava-alueella maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus). Lomake

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja

Raimo Huotelin                              03 4141 5325                                 raimo.huotelin(at)forssa.fi         

Ympäristötarkastaja
Henna Pirhonen
03 4141 5271
henna.pirhonen(at)forssa.fi