Sisältöön »
 
Asukas

Rakennusluvat

Ilman lainvoimaista rakennuslupaa töitä ei saa aloittaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätöksessä aloittamiselle asetetut ehdot on täytetty.

Ennen rakennustarkastajan päätöstä hakemuksesta pyydetään palo-, terveys-, ympäristönsuojelu-, LVI- ja kaavoitusviranomaisten lausunto. Eräät rakennuskohteet edellyttävät rakennusluvan lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Lisätietoja ympäristöluvasta antaa ympäristötarkastaja.

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Marko Pääjärvi                            03 4141 5319                      marko.paajarvi(at)forssa.fi