Sisältöön »
 
Asukas

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja on aina nimettävä. Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia

joko
henkilö, joka on suorittanut teknisen oppilaitoksen rakennusosaston oppilinjalla teknikon tutkinnon (rakennusmestari) tai muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla (MRA § 70 mom. 1) (omakotitalo tai sitä vaativimmissa kohteissa)

tai

pienehköjen ja rakenteiltaan yksinkertaisten rakennuksien rakennuskohteissa henkilö, jolla voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset ( MRA § 70 mom. 2).

Vastaavaksi työnjohtajaksi (hakemus/ilmoitus ja päätös -lomake pdf) voidaan hyväksyä henkilö, jolla pätevyys- vaatimuksien lisäksi on mahdollisuus olla riittävästi työmaalla ja aina aloituskokouksessa ja viranomaisen suorittamissa katselmustilaisuuksissa (MRA § 76).