Sisältöön »
 
Asukas

Ympäristö

Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupajaosto.

Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista ympäristönsuojelua. Humppilan kunta on myös liittymässä mukaan. Yhteistyön tarkoitus on antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa. Ympäristönsuojelun toimipiste sijaitsee Forssan kaupungintalolla (Turuntie 18, 30100 Forssa).

Seudullisen ympäristönsuojelun yhteystiedot

Seudullinen ympäristönsuojelu hoitaa kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986 muutoksineen) ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät ensisijaisesti niiltä osin, kuin tehtävät koskevat ympäristösuojelulain (527/2014 muutoksineen) 22 §:n mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, mm. lain 168 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman laatimisen. Tehtäviin kuuluu niin ikään ympäristösuojelulain 11 luvun toiminnan rekisteröinti ja luvun 12 ilmoitusmenettelyn hoito sekä maa-aineslaissa tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät.

 
 

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja
Henna Pirhonen
03 4141 5271
henna.pirhonen(at)forssa.fi