Sisältöön »
 
Asukas

Vanhusneuvosto

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa (27 §). Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopia vanhusneuvoston järjestämismallin paikallisesti. Kunnat ovat jo ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa perustaneet laajasti vanhusneuvostoja, jotka voivat edelleen jatkaa ja kehittää toimintaansa vanhusneuvostoja koskevat säännökset huomioon ottaen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.10.2018 § 166 hyväksynyt Jokioisten kunnan vanhusneuvoston toimintasäännön (pdf).


Jokioisten vanhusneuvosto 2022-2025

Jokioisen vanhusneuvostossa on seitsemän jäsentä:

- Emmi Romppainen (varaedustaja Sakari Raiskio), kunnanhallituksen edustaja
- Siru-Lina Ollula, (sij. Maria Orzech) kunnan kulttuuritoimen edustaja
- Pentti Kirkkola (varalla Terttu Palmu), Jokioisten Seudun Eläkeläiset ry, puheenjohtaja
- Eeva-Liisa Breilin, Eläkeliiton Jokioisten yhdistys ry
- Marja-Leena Puntila (varalla Rauni Mäkelä) Lounais-Hämeen Kansalliset Seniorit
- Tuija Kujansuu (varalla Marja Kattelus), Jokioisten seurakunta

-Tiina Peltola, Jokioisten kunnan hyvinvointikoordinaattori, sihteeri

Uusimmat vanhusneuvoston pöytäkirjat löytyvät pöytäkirjahausta.

---

Hyvinvointikuntayhtymä OmaHämeen vanhusneuvosto

 

Lisätiedot

Neuvontapiste Wiisari
Palveluohjaaja
Eteläinen Puistokatu 4
30429 Forssa
Ilman ajanvarausta klo10-12
puh. 03 4191 6148
wiisari(at)omahame.fi

OmaHämeen Vanhusneuvoston sihteeri
Anitta Leinonen
anitta.leinonen(at)omahame.fi

Jokioisten vanhusneuvoston sihteeri
Tiina Peltola
tiina.peltola(at)jokioinen.fi