Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

23.12.2019

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Uusioaines Oy / Lasinpuhdistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan ympäristöluvan muuttaminen, Forssa ja Jokioinen


13.12.2019

Kuulutus Koukkarinkujan ja Perttulinpolun katusuunnitelmaehdotuksista


05.12.2019

Valtuuston kokous 12.12.2019 klo 18.00


02.12.2019

Avustukset asumisneuvontatoimintaan 2020 haettavana


29.11.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 5.11.2019


25.11.2019

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta / Jokioisten keskustan Ajokujan alue


15.11.2019

Jätetaksaehdotus nähtävillä 20.12.2019 saakka


12.11.2019

Yhteysviranomaisen lausunto Fingrid Oyj:n 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelma


07.11.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 5.11.2019


07.11.2019

Maanvuokratarjoukset kunnan vuokralle annettavista viljelysmaista


28.10.2019

Tarjouspyyntö Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamolla syntyvän jätevesilietteen jatkokäsittelystä


24.10.2019

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Myllytie 6


17.10.2019

Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo


16.10.2019

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä


02.10.2019

Valtuuston kokous to 10.10.2019 klo 18.00 / Esityslista


02.10.2019

Kuulutus meluilmoituksesta/Myllytie 6


02.10.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 30.9.2019


12.09.2019

Päätös vesiliikennelain (463/1996) mukaisessa kielto- ja rajoitusasiassa/Kiipunjärvi


11.09.2019

YVA-KUULUTUS / Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa)


09.09.2019

Kuulutus Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n voimaan tulosta


06.09.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 3.9.2019


05.09.2019

Kuulutus päätöksen nähtävänä pitämisestä / Yhdyskuntateknisten johtojen sijoittaminen


05.09.2019

Maa-aineslupa / H & J Vainio Ay


05.09.2019

Yleisötilaisuus


04.09.2019

Keskustan asemakaavan muutos / Ajokujan alue / muutosehdotus nähtävänä 4.9.-4.10.2019


03.09.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 28.8.2019


28.08.2019

Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta


26.08.2019

Vesilain mukainen päätös / Forssan kaupunki vesihuoltoliikelaitos


05.08.2019

Lasinpuhdistuslaitoksen ja vaahtolasitehtaan ympäristöluvan muuttaminen / Uusioaines Oy


23.07.2019

Biojätteen maksuunpanoluettelo nähtävänä


27.06.2019

Kuulutus asemakaavan muutoksesta


25.06.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 20.6.2019


20.06.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 18.6.2019


14.06.2019

Kunnanvirasto suljettu 1.-21.7.


12.06.2019

Maa-aineslupahakemus H & J Vainio Ay


06.06.2019

Valtuuston kokous tiistaina 11.6.2019


06.06.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu


03.06.2019

Esitys vesiliikennelain mukaisen kiellon määräämiseksi Kiipunjärvelle


28.05.2019

Avoinna määräaikainen luokanopettajan virka


27.05.2019

Nuoriso-ohjaajan sijaisuus


24.05.2019

Malminetsintälupa Kultatie Oy:lle / Päätös malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisesta


24.05.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 21.5.2019


17.05.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 8.5.2019


08.05.2019

Ilmoitus suunnittelun käynnistämisestä ja tutkimusoikeudesta


06.05.2019

Metsähallituksen myöntämä lupa lintujen rengastamiseen sen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla


02.05.2019

Metsähallituksen myöntämä tutkimuslupa


29.04.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 25.4.2019


18.04.2019

Valtuuston kokous ke 24.4.2019


18.04.2019

Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo


15.04.2019

Avoinna uskonnon, historian, yheiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan tehtävät


12.04.2019

Avoinna vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan työsuhde Mäntypuiston päiväkodissa


09.04.2019

Keskustan asemakaavan muutos / kaavan voimaantulokuulutus


09.04.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 8.4.2019


29.03.2019

Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo nähtävänä 1.-14.4.2019


29.03.2019

Avoinna määräaikainen luokanopettajan virka


22.03.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 21.3.2019


06.03.2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Pintos Oy:n Naulatehtaan ympäristöluvan rauettaminen


22.02.2019

Valtuuston kokous 28.2.2019 / Kokouksen alussa Lapsiystävällinen maakunta -esittely


14.02.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 13.2.2019


12.02.2019

Malminetsintälupahakemus Kultatie Oy


11.02.2019

Kutsuntakuulutus


04.02.2019

Avoinna luokanopettajan viransijaisuus Miinan koululla


01.02.2019

Avoinna Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin virka


29.01.2019

Rakennustarkastajan julkipanolista 28.1.2019


18.01.2019

Kuulutus / Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo nähtävänä 22.1.-5.2.2019


15.01.2019

Vesilain mukainen lupahakemus, Forssan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen


14.01.2019

Kuulutus Kanta-Hämeen maakuntakaavaehdotuksen 2040 nähtävillä olosta


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot