Sisältöön »
 
Kunta

Ilmoitustaulu / Kuulutukset

28.12.2020

Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta (pdf)


18.12.2020

Kuulutus eläinsuojan ilmoituslupapäätöksestä (pdf)


18.12.2020

Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä / Antennipylvään ja laitetilan rakentaminen (pdf)


11.12.2020

Valtuuston kokous 17.12.2020 (pdf)


07.12.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, rakennustarkastajan julkipanolista 3.12.2020 (pdf)


03.12.2020

Avustukset asumisneuvontatoimintaan 2021 haettavana


03.12.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, tarkastusinsinöörin julkipanolista 2.12.2020


17.11.2020

Avoinna siistijän toimi (pdf)


17.11.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, tarkastusinsinöörin julkipanolista 13.11.2020


16.11.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, rakennustarkastajan julkipanolista 13.11.2020 (pdf)


12.11.2020

Naapurien kuuleminen poikkeuslupa- ja rakennuslupa-asiassa/Toivontie 2


09.11.2020

Jätetaksaluonnos nähtävillä 9.11.-4.12.2020


03.11.2020

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta


03.11.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, rakennustarkastajan julkipanolista 2.11.2020


02.11.2020

Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022 - 2027


02.11.2020

Tieto julkisesta kuulutuksesta/Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2027


27.10.2020

Seudullinen rakennusvalvonta/rakennustarkastajan julkipanolista 26.10.2020


26.10.2020

Seudullinen rakennusvalvonta / tarkastusinsinöörin julkipanolista 22.10.2020


16.10.2020

Valtuuston kokous 22.10.2020


15.10.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, rakennustarkastajan julkipanolista 13.10.2020


14.10.2020

Tarkastusinsinöörin julkipanolista 12.10.2020


09.10.2020

Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo nähtävänä


08.10.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, rakennustarkastajan julkipanolista 5.10.2020


01.10.2020

Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta/Maantien 2804(Vaulammintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioinen-Vaulammi, tiesuunnitelma


01.10.2020

Tekninen lautakunta lupajaosto, julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä


30.09.2020

Kunnanjohtajan virka haettavana


30.09.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, tarkastusinsinöörin julkipanolista 25.9.2020


18.09.2020

Vesihuoltosihteerin toimi haettavana


18.09.2020

Seudullinen rakennusvalvonta, rakennustarkastajan julkipanolista 14.9.2020


16.09.2020

Hämeen ELY-keskuksen kuulutus ja päätös 16.9.2020 (ympäristönsuojelulaki 136 §) pilantuneen maaperän puhdistamisesta saapuneesta ilmoituksesta


11.09.2020

Valtuuston kokous ke 16.9.2020 / Esityslista (pdf)


07.09.2020

Yleistiedoksianto järjestäytymättömille osakaskunnille 169-402-876-1, 169-408-876-1 Loimijoen alueella ja järjestäytymättömälle oskaskunnalle 169-410-876-1 Jänhijoen alueella


04.09.2020

Seudullinen rakennusvalvonta / Tarkastusinsinöörin julkipanolista 3.9.2020


27.08.2020

Erityisnuorisotyöntekijän toimi haettavana (pdf)


27.08.2020

Nuoriso-ohjaajan toimi haettavana (pdf)


25.08.2020

Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus / Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän tiedottaminen ja nähtävillä pitäminen (pdf)


14.08.2020

Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.8.-16.9.2020 (pdf)


15.07.2020

Puolustusvoimain kutsunnat Hämeen aluetoimiston alueella vuonna 2020 (pdf)


08.07.2020

Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo nähtävänä


01.07.2020

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtävilläolo (pdf)


30.06.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 26.6.2020


24.06.2020

Kadunpitopäätös vuosina 2018-2019 valmistuneiden katujen osalta (pdf)


15.06.2020

Caruna Oy:n lunastuslupahakemus Taipale - Ypäjä


12.06.2020

Valtuuston kokous 17.6.2020 / Kokous toteutetaan korona-pandemian edellyttämin turvajärjestelyin


08.06.2020

Avoinna koulunkäynninohjaajan sijaisuus


29.05.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 25.5.2020


29.05.2020

Tarkastusinsinöörin julkipanolista 28.5.2020


20.05.2020

Avoinna koulunkäynninohjaajan toimi


19.05.2020

Yleistiedoksianto/ELY-keskus


27.04.2020

YVA-kuulutus / ELY / Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) + mielipidelomake


24.04.2020

Avoimet luokanopettajan virat ja varhaiskasvatuksen opettajan toimi


20.04.2020

Kuulutus sijoituspaikkalupahakemuksesta


16.04.2020

Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo nähtävänä


14.04.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 8.4.2020


03.04.2020

Avoimet lehtorin virat Paanan koululla


31.03.2020

Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta


25.03.2020

Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen aloittamisesta


21.03.2020

Ajokujan ja Miina Sillanpääntien katusuunnitelmaehdotukset nähtävänä


20.03.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 17.3.2020


12.03.2020

Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo


09.03.2020

Kuulutus maa-ainesluvan siirtopäätöksestä


09.03.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 5.3.2020


18.02.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 14.2.2020


12.02.2020

Ilmoitus yhteisen alueen järjestäytymättömille osakaskunnille 169-402-876-1 ja 169-408-876-1, Jokioinen


31.01.2020

Rakennustarkastajan julkipanolista 29.1.2020


30.01.2020

Valtuuston kokous tiistaina 4.2.2020


29.01.2020

Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta


24.01.2020

Entsyymitehtaan toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan rauettaminen/ Cenencor International Oy


20.01.2020

Tarjouspyyntö vuokrattavista työkoneista ja kuljetuskalustosta


20.01.2020

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026


10.01.2020

Jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo nähtävänä


 

Lisätiedot

Kirjaamo
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Sähköpostiosoite:
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Arkistosihteeri
Sirkka-Liisa Ågren
050 9111 432
sirkka-liisa.agren(at) jokioinen.fi

Kunnan yhteystiedot