Sisältöön »
 
Kunta


Lautakunnat ja hallinnonalat

Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat asioita kunnanhallitukselle ja niillä on itsenäistä päätösvaltaa. Valtuusto päättää, mitä lauta- ja johtokuntia kunnassa on, mikä on niiden jäsenmäärä ja mitkä ovat niiden tehtävät. Lauta- ja johtokunnista, niiden jäsenmäärästä ja tehtävistä on päätetty hallintosäännössä.

Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto ja kunnanhallitus sekä päävastuualueittain seuraavat lautakunnat:

Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen

Hallinto- ja talousosaston päävastuualue:
Henkilöstölautakunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältyvät hallinto- ja talousosaston päävastuualueeseen

Sivistysosaston päävastuualue:
Koulutuslautakunta
Vapaa-aikalautakunta

Teknisen osaston päävastuualue:
Tekninen lautakunta ja teknisen lautakunnan lupajaosto

Osastoa johtaa osaston päällikkö, jonka kunnanhallitus määrää johtavassa tai itsenäises­sä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot > Henkilöhaku

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)