Sisältöön »
 
Kunta

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalaissa ja tarkastussääntömallissa. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä kuntalain mukaan on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen ja tarkastusta koskevien asioiden valmistelu valtuustolle, sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastussääntö-mallin mukaan seurata tilintarkastajan tarkastus-suunnitelman toteutumista ja muutoinkin seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista, tehdä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä, huolehtia tilintarkastuksen resursseista ja tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan yhteensovittamisesta.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan jäsenten yhteystiedot
Tarkastuslautakunnan varajäsenten yhteystiedot

Puheenjohtaja Jussi Tiensuu

Varapuheenjohtaja Jukka Heinämäki

Jäsenet
Matti Könkö
Marja Widén
Minna Lax
Erja Liuski, sihteeri
Eeva Lääveri

Valtuuston valitsemana tilintarkastajana toimii Aino Lepistö BDO Oy:stä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 (pdf)
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 (pdf)
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 (pdf)

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto on suljettu koronatilanteen vuoksi toistaiseksi. Asiointi puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse, tarvittaessa voi sopia tapaamisesta. (Kunnanvirasto on normaalitilanteessa avoinna
ma klo 9.00-16.30
ti-pe klo 9.00-15.00)

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö) Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Faksi
03 4384 025