Sisältöön »
 
Vapaa-aika

Avustukset

Avustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille

Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavia avustuksia:

 • Perusavustukset rekisteröidyille jokioislaisille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden  toimipaikka on Jokioisten kunta. Hakuaika päättyy 30.4.2020. Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja  tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 sekä talousarvio ja  toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Mikäli yhdistys ei vallitsevan tilanteen vuoksi saa kaikkia tarvittavia asiakirjoja toimitettua em. määräaikaan mennessä, on niiden toimittamisesta myöhemmin sovittava erikseen vapaa-aikasihteerin kanssa; jari.menna@jokioinen.fi tai 050-5174456.
 • Kohdeavustukset urheiluseurojen nuorisoyhdistysten ja  yksityishenkilöiden koulutustoimintaan, huoneistomenoihin, leireihin, kuljetuksiin, kaluston hankintaan, valtakunnallisiin suurtapahtumiin ym. toimintakohteisiin. Kohdeavustusta haetaan erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella 13.11.2020 mennessä, ja hakemukseen on liitettävä hyväksyttävät tositteet kuluista.

  Hakemuslomake lähetetään vuonna 2020 kaikille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille.

  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!

 • Urheiluseurojen perusavustuksen jakamisessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat:

  Ohjattu toiminta eri ikäryhmille, huomioiden erityisesti lapsille ja nuorille järjestetty toiminta

  Seuran järjestämä kilpailutoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään kilpailutoimintaan

  Urheilusaavutukset, eli harjoitus- ja kilpailutoiminnalla saavutetut /saavutettavat tulokset ja menestyminen

  Kuntoliikuntatoiminta, työ kansanterveyden edistämiseksi ja toiminta laajojen
  väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestäjänä

  Seuran järjestämä koulutus- ja leiritoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään koulutus- ja leiritoimintaan

  Seuran jäsenmäärä – jäsenmaksun suorittaneet – valmentajien ja ohjaajien määrä sekä jaostot, liikuntalajit ja toimintapisteet

  Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta

  Seuran järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys

  Eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä

  Jokioisten vapaa-aikalautakunta
 

Lisätiedot

Vapaa-aikasihteeri
Jari Menna
050 5174 456
jari.menna(at)jokioinen.fi