Sisältöön »
 
Vapaa-aika

Avustukset

Avustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille

Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavia avustuksia:

 • Perusavustukset rekisteröidyille jokioislaisille urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille, joiden  toimipaikka on Jokioisten kunta. Hakuaika päättyy 30.4. Hakemukseen on liitettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja  tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä talousarvio ja  toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
 • Kohdeavustukset urheiluseurojen nuorisoyhdistysten ja  yksityishenkilöiden koulutustoimintaan, huoneistomenoihin, leireihin, kuljetuksiin, kaluston hankintaan, valtakunnallisiin suurtapahtumiin ym. toimintakohteisiin. Kohdeavustusta haetaan erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella 30.11. mennessä, ja hakemukseen on liitettävä hyväksyttävät tositteet kuluista.

 • Urheiluseurojen perusavustuksen jakamisessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat:
 •     Ohjattu toiminta eri ikäryhmille, huomioiden erityisesti lapsille ja nuorille järjestetty toiminta.
  1. Seuran järjestämä kilpailutoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään kilpailutoimintaan.
  2. Urheilusaavutukset, eli harjoitus- ja kilpailutoiminnalla saavutetut /saavutettavat tulokset ja menestyminen.
  3. Kuntoliikuntatoiminta, työ kansanterveyden edistämiseksi ja toiminta laajojen
   väestöryhmien liikuntapalvelujen järjestäjänä.
  4. Seuran järjestämä koulutus- ja leiritoiminta sekä osallistuminen muiden järjestämään koulutus- ja leiritoimintaan.
  5. Seuran jäsenmäärä – jäsenmaksun suorittaneet – valmentajien ja ohjaajien määrä sekä jaostot, liikuntalajit ja toimintapisteet.
  6. Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta.
  7. Seuran järjestämän toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.
  8. Eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
 • Hakemuslomake  lähetetään niille yhteisöille ja yhdistyksille,  joille on edellisenä vuonna myönnetty perusavustusta. Muille  perusavustusta hakeville on lomakkeita saatavissa vapaa-aikatoimistosta.  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!

    Jokioisten vapaa-aikalautakunta

 

Lisätiedot

Vapaa-aikasihteeri
Jari Menna
050 5174 456
jari.menna(at)jokioinen.fi